Tréning základných pohybových vzorov

Tréning základných pohybových vzorov

Často popri tom ako sa niekto učí drep či mŕtvy ťah, z trénerových úst je počuť pokriky “Poď ešte dole, ten zadok viac dozadu, teraz ti spadli ramená, drž ten chrbát‘‘. Preto je potrebný systematický tréning, aby sa pohyby prirodzene zaužívali.

Podstatou tohto tréningu je postupovať z nižších, jednoduchších polôh do vyšších, zložitejších. Pracovať najprv na mobilite a potom na stabilite. Nácvik pohybových vzorov vykonávame najprv bez záťaže a až po zvládnutí, so záťažou.

Cieľom je čo najefektívnejšie preprogramovať zlý motorický návyk v CNS. (Centrálna nervová sústava) a potom ako sa to podarí, pracujeme na zvýšení sily a výkonu.

Tento typ tréningu je skvelým začiatkom na ceste k zdravšiemu telu. S nami to dokážete!