Cvičenie po úrazoch

Cvičenie po úrazoch

Po chorobe alebo úraze je jedným z najefektívnejších riešení zaradenie rehabilitácie. Rehabilitačnými cvičeniami dokážeme zmierňovať škodlivé následky zdravotných ochorení a úrazov, urýchľovať liečenie a znovuzaradenie do bežného života.

Dôležité je uviesť, že ide o komplexný ucelený proces, ktorý hľadí na človeka ako celok. Okrem fyzickej stránky človeka dbá aj o zlepšenie stránky psychickej. Vo vzťahu k odstraňovaniu fyzických škodlivých následkov možno hovoriť o rehabilitácii liečebnej, ktorú vo veľkej miere reprezentuje fyzioterapia.

Fyzioterapia sa zameriava na obnovu funkčnej zdatnosti a prinavráteniu stratených pohybových schopností, ako aj zlepšenie pohybovej sebestačnosti. Najbežnejšie využívanými fyzioterapeutickými metódami sú mäkké a mobilizačné techniky, postizometrická relaxácia, či klasická alebo reflexná masáž. Ktorá metóda sa bude u daného pacienta aplikovať, záleží od odbornej diagnostiky fyzioterapeuta resp. rehabilitačného pracovníka.

Mám záujem