DNS tréning

DNS tréning

DNS je skratka pre dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu, ktorá je diagnosticko-terapeutickým konceptom založeným na vývojovej kineziológii. Vychádza z predpokladu, že ľudské telo má vrodené schopnosti dosiahnuť optimálnu posturálnu a pohybovú funkciu, ktorá sa vyvíja v prvých rokoch života podľa geneticky daných vzorcov. Táto metóda cvičenia sa snaží obnoviť a posilniť tieto vzorce pomocou špeciálnych cvičení, ktoré aktivujú hlboký stabilizačný systém tela, najmä v oblasti trupu.

V rámci DNS používame polohy a pozície, ktoré sú typické pre vývojové štádiá dieťaťa, ako napríklad ležanie na chrbte, na brušku, na boku, štvornožka, sed, stoj a chôdza.

DNS sa zameriava na kvalitu pohybu a správnu koordináciu svalových reťazcov. Cieľom je dosiahnuť fyziologický pohyb bez kompenzácií a dysbalancií. Pomáha pri rôznych problémoch pohybového aparátu, ako sú bolesti chrbta, skolióza, hernia disku, poruchy držania tela, poruchy pohybových stereotypov a iné. Pomáha tiež pri prevencii a liečbe porúch veľkých kĺbov a pri zlepšení športového výkonu.

Metóda DNS je vhodná pre všetky vekové skupiny od detí po seniorov. Môže sa aplikovať aj pri ochoreniach centrálnej nervovej sústavy (CNS), ako sú mozgová obrna, mozgová príhoda, Parkinsonova choroba a iné.

 

Mám záujem