Kompenzačné cvičenia

Kompenzačné cvičenia

Kompenzačné cvičenia patria medzi najúčinnejšie preventívne a nápravné cvičenia, ktoré so sebou prinášajú mnohé pozitíva. Okrem všeobecne priaznivého vplyvu na jednotlivé svalové partie, kompenzačné cvičenia napomáhajú celkovému zlepšovaniu fyziologických funkcií celého tela.

Ide o pohybové činnosti, ktorými sa odstraňujú funkčné poruchy, dochádza k vyrovnávaniu svalovej dysbalancie a asymetrie, zlepšuje sa kĺbová pohyblivosť a odstraňujú sa bolesti vychádzajúce predovšetkým z driekovej časti chrbtice. Prvým krokom pri praktizovaní kompenzačných cvičení je potreba uvoľnenia stuhnutého svalstva a málo pohyblivých kĺbov. Druhý krok predstavuje natiahnutie skrátených svalov a napokon nasleduje posilnenie oslabených svalov.

Uvoľňovacie cvičenia sú zamerané na rozhýbanie kĺbov a ich miernemu poľaveniu. Naťahovacie cvičenia slúžia na zlepšenie flexibility svalstva a posilňovacie cviky zvyšujú funkčnú zdatnosť oslabených svalov. Dodržaním tejto postupnosti môžeme efektívne ovplyvniť optimálne držanie tela a napomôcť harmonickému rozvoju našej pohybovej sústavy.

Mám záujem