Všestranná pohybová príprava detí

Všestranná pohybová príprava detí

Pre zdravý vývoj detí je nevyhnutná ich pohybová aktivita už od útleho veku. Cieľom našich skupinových tréningov je vytvoriť u detí návyk na pohyb a šport. Tréningy sú rozdelené do dvoch vekových kategórií, kde spoločne s našimi kvalifikovanými trénermi rozvíjame ich pohybové schopnosti.

Mám záujem