Blog

Posilnite vaše vedomosti o cvičení a zdravej životospráve.

KVALITNÝ OSOBNÝ TRÉNER

KVALITNÝ OSOBNÝ TRÉNER

  Kvalitný osobný tréner sa vyznačuje najmä individuálnym prístupom ku klientovi. Začína sa to spoločnou komunikáciou. Obaja (klient aj tréner)...

Poďte si vyskúšať Cvičisko na
vlastnej koži!